Liviali AB

Startsida

Välkommen till Liviali Consulting

LIVIALI AB är ett konsultbolag inom byggbranschen som är verksamma i Östergötland och i Stockholmsregionen. Vi projektleder alla typer av projekt, oavsett storlek eller komplexitet. Med erfarenhet som sträcker sig över flera olika typer av projekt genomför vi våra uppdrag med fokus på samverkan och nära kontakt mellan samtliga parter. Fokus för oss är att alltid leverera hög kvalitet och bygga förtroende hos våra kunder, oavsett om dessa är byggherrar eller entreprenörer.

vad kan vi hjälpa erT FÖRETAG med?

Vi hjälper ert företag med projektledningen oavsett om ni behöver hjälp med enstaka delmoment eller om ni önskar en kompetent partner som kan ha helhetsgreppet från uppstart till överlämning.

Vid större projekt har vi möjligheten att bistå med resurser för att hjälpa till med projektets genomförande. Utöver projektledning kan vi även tillhandahålla drivna projektingenjörer för hantering av ytterligare delmoment i projekten.


Vi bistår er med vår erfarenhet och kompetens även i projekt där ni själva vill vara drivande. Här kan vi agera som en hjälpande hand men även som ett bollplank för alla möjliga frågeställningar. Vi har även ett brett nätverk av kompetens inom olika discipliner, vilket underlättar utredningar och hantering av komplexa ärenden.

Vi hjälper ert företag med projektledningen oavsett om ni behöver hjälp med enstaka delmoment eller om ni önskar en kompetent partner som kan ha helhetsgreppet från uppstart till överlämning.

Vid större projekt har vi möjligheten att bistå med resurser för att hjälpa till med projektets genomförande. Utöver projektledning kan vi även tillhandahålla drivna projektingenjörer för hantering av ytterligare delmoment i projekten.


Vi bistår er med vår erfarenhet och kompetens även i projekt där ni själva vill vara drivande. Här kan vi agera som en hjälpande hand men även som ett bollplank för alla möjliga frågeställningar. Vi har även ett brett nätverk av kompetens inom olika discipliner, vilket underlättar utredningar och hantering av komplexa ärenden.