Liviali AB

Fokus

FOKUS

Fokus på samverkan
Vi verkar främst i entreprenader med samverkan där vi för en nära dialog med samtliga aktörer för att gynna transparensen samt kommunikationen i samtliga led. Detta ser vi som ett viktigt verktyg för att på ett tydligt sätt kunna förebygga samt hantera ogynnsamma situationer som uppstår i projekten. Vidare gör detta att vi på ett tydligare sätt kan specificera samt följa upp de krav och önskemål som ställs mellan parterna.

Fokus på rätt prioriteringar
Med fokus på rätt prioriteringar menar vi att vi med våran kompetens kommer att vara flexibla och anpassa oss till de förutsättningar som finns i projekten. I projekten kan tempot ofta bli högt och då är det viktigt att kunna lägga resurserna där de verkligen krävs istället för att försöka hantera varenda liten fråga som dyker upp. Hos oss jobbar vi aktivt med att kontinuerligt bli bättre på detta genom tydlig erfarenhetsåterföring mellan samtliga projekt. Detta innebär i praktiken att ni inte bara får en persons erfarenheter när ni tar in en konsult – ni får hela firmans erfarenheter.

Fokus på människor
På Liviali anser vi att våra medarbetare, kollegor och motparter alltid bör stå i fokus. Vi tror starkt på att detta spelar en viktig roll i projektets genomförande och den rådande arbetsmiljön. Vi vill inte bara agera projektledare – vi vill vara med och bidra till en arbetskultur där respekt, tydligt ledarskap och förtroende ligger i fokus på arbetsplatsen.