Liviali AB

Kompetens

KOMPETENS

Vi på Liviali har goda erfarenheter av flera olika typer av projekt i Stockholmsregionen där vi sedan tidigare framgångsrikt har hjälp till att genomföra en rad olika projekt med bland annat tuffa tidplaner, krånglig logistik, krävande installationer och hög säkerhetsnivå som utmärkande faktorer. Vi trivs i utmanande miljöer och känner en stolthet i att ta oss an och övervinna utmaningar som för andra kan kännas svårhanterliga.

De projekt vi har varit med och genomfört sträcker sig från mindre kontorsanpassningar på ca 300 kvm till nybyggnationer av kommersiella byggnader på ca 30 000 kvm. Vi är även vana vid att arbeta under sekretess då vi har erfarenhet av ett flertal projekt mot statliga aktörer där säkerhet har varit av högsta vikt. Vi kommer gärna in i tidigt skede för att gemensamt med er kunna sätta en tydlig grund för projektet.