Liviali AB

Kunder

KUNDER

Byggherrar
Vi hjälper er att ta in och leda en eller flera entreprenörer i era projekt. Vi övervakar, stämmer av, förmedlar information och har jämna avstämningar med både er och entreprenören. Vi förmedlar även kontakt med eventuella hyresgäster, myndigheter, kontrollansvariga samt andra intressenter.

Entreprenörer
Vi hjälper er med all initial dokumentation och samordnar alla funktioner som behövs för projektets genomförande. Vi jobbar nära er produktion och stämmer av tidplaner, ekonomiska prognoser samt håller i avstämningsmöten med underentreprenörer i den mån det behövs. Vi hjälper er från uppstart till projektavslut med samordning, ekonomiska prognoser, dokumentation och överlämning av slutdokument.