Liviali AB

Vision

VISION

Liviali har som vision att inom 10 år vara det självklara valet för såväl byggherrar som för entreprenörer verksamma från Linköping hela vägen till Uppsala. Vår vision grundar sig inte i antal projekt eller antal konsulter. Vårt mål är enkelt – bygga respekt och förtroende. För oss är den yttersta måttstocken på extern framgång våra relationer till beställare och kunder. Vi vill inte bara vara vanliga projektledare – vi vill vara LIVIALI.